Paint Mapping Workshop

/// a magyar leírás az angol szöveg után tekinthető meg ///

PHOTOMONTAGE / PAINT MAPPING WORKSHOP

Theory:
– Audiovisual basics, new ways in visual improvisation, contemporary visual music genre and new opportunities in technology
– Paint Mapping genre

Practice:
– Create photomontages or paintings
– Composition exercises
– Create animations
– Introducing to VJ / Mapping softwares
– Create modulations from photomontages or paintings in VJ szoftwares (effects, audioreactivity)
– Configure the mapping for photomontages or paintings
– MIDI (music protocol) in practice
– Realtime visual mixing onto the surfaces (photomontage or painting)

Technical needs:
– photos, newspapers, paints, scissors, glue
– computers (minimum one computer per pair)
– 1 projector
– 1 sound system

Teachers: Éva Köves (painter), Andrea Sztojánovits (VJ, digital artist)

Contact:
Andrea Sztojánovits
phone: +36706310591
email: monochromeclack@gmail.com

///

FOTÓMONTÁZS/FESTMÉNY MAPPING WORKSHOP

Elmélet:
– Audiovizuális alapfogalmak, vizuális improvizáció, képzenészet műfaji, technológiai irányzatai
– Paint Mapping műfaj ismertetése

Gyakorlat:
– Fotómontázs vagy festmény készítése
– Kompozíciós feladatok, megoldások
– Animációk készítése
– VJ / Mapping Szoftver bemutatása
– Fotómontázs/festmény modulációk készítése vj szoftverben (effektezés, audioreaktivitás)
– Fotómontázs/Festmény mapping kialakítása
– MIDI (zenei vezérlési protokoll) a gyakorlatban
– Valós idejű keverés / mixelés

Technikai igény:
– fotók, újságok, festékek, olló, ragasztó
– számítógépek (lehetőleg páronként 1)
– 1 db projektor
– 1 db hangrendszer

Oktatók: Köves Éva (festőművész), Sztojánovits Andrea (VJ, digitális művész)

A foglalkozások időtartamát (1 napos workshoptól – 1 hetes táborig) megbeszélés alapján alakítjuk ki.

Elérhetőség:
Sztojánovits Andrea
telefon: +36706310591
email: monochromeclack@gmail.com

Advertisement